Oops ! You caught us while we are getting ready!

 

We are trying our best to make this part up & running soon.

 

Close

ताज्या घडामोडी

 • मेट्रोमुळे पुण्याचे जीवनमान बदलेल

 • मेट्रोचे नदीपात्रातील खांब नियमानुसारच

 • View more

मेट्रो स्थानक

पुणे मेट्रो मार्ग

 •     पिसीएमसी
 •    संत तुकाराम नगर
 •     भोसरी (नाशिक फाटा)
 •     कासारवाडी
 •     फुगेवाडी
 •     दापोडी
 •     बोपोडी
 •     खडकी
 •     रेंज हिल
 •     शिवाजी नगर
 •     सिव्हील कोर्ट
 •     बुधवार पेठ
 •     मंडई
 •     स्वारगेट
 •     वनाज
 •     आनंद नगर
 •     आयडियल कॉलोनी
 •     नल स्टॉप
 •     गरवारे कॉलेज
 •     डेक्कन जिमखाना
 •    छत्रपती संभाजी उद्यान
 •     पीएमसी
 •     सिव्हील कोर्ट
 •     मंगळवार पेठ
 •     पुणे रेल्वे स्टेशन
 •     रुबी हॉल क्लीनिक
 •     बंड गार्डन
 •     येरवडा
 •     कल्याणी नगर
 •     रामवाडी
-->